Representerte Modum på nordisk vennskapskommunetreff

vennskapskommuner.jpgRådmann Aud Norunn Strand, kultursjef Per Aimar Carlsen, varaordfører Ole Martin Kristiansen og hovedutvalgsleder kultur Tone Angeltveit representerte denne uken Modum kommune i et vennskapskommunetreff i Östra Göinge i Sverige.

Modum hadde i sine presentasjoner fokus på eldreomsorg, med naturlig presentasjon av nytt sykehjem. Reiseliv/turisme, samt integrering ble også omtalt.
Våre fire representanter snakket også varmt om frivilligheten i Modum kommune.

Vennskapskommunene ble enige om å utvikle samarbeidsmodellen slik at de i enda større grad kan hente det beste ut av hverandres erfaringer.
Ved siden av Modum, og vertskapet i Östra Göinge i Sverige, er Laukaa fra Finland og Stevns fra Danmark med i vennskapskommune-samarbeidet.
Bildet er tatt i Wanås, en av verdens fremste skulpturparker, som ligger hos våre venner i Östra Göinge