ledergruppe.jpg
Modum kommunes etatsledere, rådmann og ordfører er strålende fornøyde med årets Kommunebarometer. Bak (fra v.) personalsjef Erla Sverdrup, leder sentraladministrasjonen Anne-Bjørg Aspheim, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, rådmann Aud Norunn Strand, ordfører Sunni G. Aamodt og økonomisjef Gro Øverby. Foran (fra v.) kultursjef Per Aimar Carlsen, undervisningssjef Per Kvaale Caspersen og teknisk sjef Harald Silseth.

 

For første gang i historien er Modum kommune inne blant de 100 beste kommunene på Kommunebarometeret for landets cirka 420 kommuner (før kommunesammenslåing, som er grunnlaget på denne på denne målingen).
Modum har tatt store byks på resultatlisten, og kunne i dag feire at vi fer inne blant de 100 beste kommunene i landet..


- Vi har jobbet seriøst for å forbedre områder vi var mindre gode på. Og vi har forbedret rapporteringsrutinene våre. Sammen med de plusser vi nå får for enorme investeringene som Modumheimen og Skredsvikmoen barnehage, bidrar dette til at vi kommer såpass høyt. Det er kjempehyggelig, sier en fornøyd rådmann Aud Norunn Strand (bildet)
Hun forteller at målsettingen har vært å komme blant de 150 beste i løpet av 2022. 
Dette ble oppnådd med særdeles god margin – og til og med året før.

Kommunebarometer 2020 jpg.JPG-  Dette er enormt bra. Jeg vil spesielt rose de 1200 ansatte som hver dag bidrar til å levere gode tjenester til befolkningen i Modum. Uten dem hadde vi ikke oppnådd en slik plassering, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt. 
På gårsdagens ledermøte ble det feiret med bløtkake og fine ord.
Ordføreren roste også lederne i Modum kommune får deres vilje og evne til forbedringer.

Av etatsjefene kunne spesielt helse og sosialsjef Nanna Nordhagen smile aller bredest. Innen pleie og omsorg endte Modum som landets 19. beste.
- Ikke overraskende. Vi vet at tjenestene vi leverer der er bra. Det ser vi også på tilsvarende undersøkelser. Men fortsatt har vi ting å gå på, lover hun. Det er bare å glede seg til neste år, spør du oss!
 

Gledelig er det også at vi ble landets 19.beste kommune på miljø og ressurser, og at vi gjorde et kjempesprang fra 383.plass til 168.plass på barnehage-målingen.
- Det skyldes ikke minst at andelen av faglærte har steget betraktelig, sier undervisningssjef Per Kvaale Caspersen,

Ekorn i grantrær ville vært stolte av farten det har blitt klatret i de siste årene. I 2017 var vi rangert som nummer 317, i 2018 var vi nummer 220, i fjor var vi nummer 163, og i 2020 er vi altså på 92. plass. I 2020 fikk vi fremgang på åtte av de tolv områdene som har blitt vurdert.

- Vi skal glede oss over dette. Men fallhøyden er stor. De enkelte områder er vektet forskjellig fra år til år, og dette kan ha slått positivt ut for oss i år. Men vi skal jobbe ufortrødent videre. En plassering blant de 100 inspirerer til videre innsats, sier rådmann Aud Norunn Strand