Reisevaksiner

Smittevernsenteret vil ikke ha kapasitet til å sette reisevaksiner høsten 2023. Det anbefales publikum å ta kontakt med Vitus apotek Vikersund, Apotek 1 Åmot eller egen fastlege.

Du kan finne informasjon om reisevaksiner her: Hvilke reisevaksiner bør jeg ta? - FHI

 

MMR-vaksine før reisen

Skal du på utenlandsreise med barn mellom 9 og 15 måneder? Da kan det være aktuelt å fremskynde første dose av MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder.

Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine? - FHI

Ta kontakt med Helsestasjonen for vaksine

 

Europeisk helsetrygdkort

Reisende bør alltid ha europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.

Bestill europeisk helsetrygdkort via denne lenken.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat

Dersom du reiser til land som krever gulfebervaksine, trenger du et gult vaksinasjonssertifikat i tillegg til utskrift fra vaksinetjenesten på helsenorge.no.  Det samme kan gjelde for dokumentasjon av koronaaksiner i enkelte land.
Dette er et papirsertifikat som er utformet etter WHOs regler, og dersom du ønsker et slikt sertifikat kan du henvende deg til smittevernsenteret på Gustadmoen. Det koster 100 kr.