Onsdag 18. januar starter en opp med rehabiliterings-kafé i kafeteriaen på Modumheimen. 
Dette tilbudet vil erstatte Frydenberg kafe og inneholder trening før det blir matservering og kaffe. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre som ønsker aktivitet i hverdagen og sosialt samvær.
Påmelding til fysio- og ergoterapitjenesten for voksne. Trykk her for å komme til kontaktopplysninger