Regionsamarbeid

Regionrådet for Midt-Buskerud er et samarbeidsorgan for de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Regionrådet tar initiativ til tjenestesamarbeid mellom kommunene, driver prosjekter, samarbeider med næringsliv og frivillighet og vil være en pådriver for økt attraktivitet og verdiskaping i regionen. Arbeidet koordineres av en regionrådskoordinator i 60 % stilling.

Regionrådets medlemmer

Ordførerne i Midt-Buskerud breddeformat_400x232.jpgRegionrådet har tre medlemmer med stemmerett:

Leder: Ordfører Gustav Kalager, Krødsherad kommune, gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
Ordfører Ståle Versland, Modum kommune, ordforer@modum.kommune.no
Ordfører Tine Norman, Sigdal kommune, tine.norman@sigdal.kommune.no

 

I tillegg har regionrådet følgende medlemmer med tale- og forslagsrett:
 

Rådmennene i de tre kommunene:
Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune, aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Rådmann Stig Rune Kroken, Krødsherad kommune, kroken@krodsherad.kommune.no
Rådmann Jostein Harm,  Sigdal kommune, jostein.harm@sigdal.kommune.no

To regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget:
Britt Homstvedt (H), britt.homstvedt@bfk.no  
Anders Wengen (V), anders.wengen@bfk.no

Fra administrasjonen møter:

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Kjersti Bærug Hulbakk, kjersti.hulbakk@bfk.no

Regionrådskoordinator
Marianne Skjetne Bøe, marianne.boe@krodsherad.kommune.no (Vikar for Hilde Søraas Grønhovd)

Kontakt regionrådet

Regionrådskoordinator Marianne Skjetne Bøe (Vikar for Hilde Søraas Grønhovd)
marianne.boe@krodsherad.kommune.no
Adresse: Krødsherad kommune, 3536 Noresund
Telefon: 920 637 33

Krødsherad kommune har sekretariatet for Regionrådet for Midt-Buskerud i perioden 2016-2019.

Møtekalender og sakspapirer for regionrådet 2017

Utvalg:

Dato:

Tid:

Sted:

Regionråd

10.februar

12-15

Modum

Felles formannskapsmøte
mulig studietur

20.-21. april

 

      ?

Regionråd

09.juni

12-15

Sigdal

Regionråd

8. september

 

Krødsherad

Felles formannskapsmøte

27. oktober

12.00

Modum

Regionråd

1. desember

12-15

Sigdal


MØTEPAPIRER FINNER DU HER
Sakspapirer fra årene før 2012 ligger på Sigdal kommunes hjemmeside.

Felles formannskap

Regionsamarbeidet ineholder også samarbeid mellom formannskapene i de tre kommunene, i form av felles formannskapsmøter.
Møtepapirene finner du her

Prosjekter


Studietur Valdres_350x197.jpgRegionalpark Norefjell

Regionrådet har fra 2014-2016 gjennomført et forstudie med tittelen "Regionalpark Norefjell" for å se på mulighetene for økt verdiskaping gjennom økt samhandling og samarbeid i regionen.  Første ledd i dette prosjektet var konferansen Samfunn i samspill 2014 der mye grunnlag ble lagt. I mai/juni 2016 arrangerte Regionrådet en studietur til Valdres som siste ledd i arbeidet med forstudiet (se bilde). Rapporten fra Telemarksforskning kan lastes ned her.