Pål Steiran - kommuneoverlege Modum.jpg

Det er for tiden svært presset kapasitet på våre legesentre. Dette skyldes midlertidig legemangel, grunnet dagens fastlegekrise i Norge, samt ferieavvikling.
Legene har derfor ikke kapasitet til å håndtere alle oppgavene.
De må prioritere de henvendelsene som gjelder potensielt alvorlig sykdom, og følgelig nedprioritere henvendelser som kan vente, som ikke er potensielt alvorlige, eller som ikke har med sykdom å gjøre.
Pasienter uten fastlege i Modum kommune vil få legetime kun ved akuttsykdom

Hva vil ikke bli prioritert:
-Legeerklæringer/attester til diverse instanser
-Helsekontroller av friske personer
-Utredning av mindre alvorlige tilstander eller mangeårige plager uten akutt forverring
-Møtevirksomhet
-Årskontroller/oppfølging av mindre alvorlige tilstander som lett/moderat høyt blodtrykk
-Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap
-Behandling/utredning av helsetilstander/symptomer som etter en individuell vurdering (gjort av annet helsepersonell ved legekontoret) kan vente

Hva kan du som pasient/bruker gjøre:
-Hvis du har lette symptomer uten bekymring for alvorlig sykdom; avvent.
Tenk over om det er et annet sted du kan henvende deg direkte til; som fysioterapeut/kiropraktor ved ryggsmerter, Rask psykisk helsehjelp ved livskrise/lettere psykiske vansker, samt jordmor ved svangerskapskontroll
Har du behov for enkle legeerklæringer/helseattester: kontakt privat allmennlegetjeneste, enten online eller i en by.

- Hvis du kommer på time eller har telefonkonsultasjon, er det fint om du forbereder deg på det du vil forklare til legen, og bruker tiden i konsultasjonen effektivt.
Vurderingen av hva som kan vente og ikke er det medhjelperne på legekontoret som foretar sammen med deg, sier kommuneoverlege Pål Steiran.