Rask psykisk helsehjelp

Telefon til tjenesten er: 32 74 94 40
Telefontider:  Tirsdag onsdag, torsdag kl. 10.00 -11.30 og 12.00-15.00
E-post: rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no


Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her

Hvem er rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

 

Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

 

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Rask Psykisk helsehjelp holder til ved inngangsporten til Modum Bad.

Hva slags behandling får du?

 

 bilde Brosjyre rask psykisk helsehjelp.jpg

 

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. De neste trinnene kan være en telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell psykoterapi/samtaleterapi med relativt kort varighet. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

 

Tverrfaglig team

Helsehjelpen skal drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet alle teamene.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

 

Godt verktøy

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering/forskning av tilbudet, samt sørge for nødvendig metodeopplæring innen kognitiv terapi.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune, og vil være en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.

Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet: 

Rask psykisk helsehjelp

12 kommuner etablerer rask psykisk helsehjelp