rask3.jpgRask psykisk helsehjelp tildeles Modum kommunes arbeidsmiljøpris for 2019. 

Mange innbyggere i Modum og Sigdal har gitt tilbakemeldinger på hvor godt det har vært å møte ansatte i RPH, der både vennlighet og høy kompetanse preger tilbudet. Et slikt arbeidsmiljø oppstår ikke av seg selv. Det gode arbeidsmiljøet i RPH skyldes for det første de positive holdningene som preger de ansatte, men også vilje og evne til å ha det godt sammen, selv om arbeidet til tiden kan være både tungt og krevende.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er en liten enhet som startet som pilotprosjekt i 2013, og holder til ved inngangsporten på Modum Bad.
Prisen deles ut ved en senere anledning.
Dette var fire forslag til årets tildeling. Ved siden av Rask psykisk helsehjelp, var Brunes natturbarnehage, Sysle skole og Modumheimen A2 foreslått.