Har du høye radonverdier i huset ditt?

Radon i Modum, rapport Statens strålevern 2001.pdfRadon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i privat bolig.
 
Med bakgrunn i at radon kan innebære helseririsko kan det være lurt å få målt radonverdier i huset, men det er frivillig å gjøre dette i eget hus.
 
NB! Hvis du derimot leier ut husvære er det fom. 1.1.2014 et forskriftskrav om at radonmålinger skal gjennomføres for alle utleieenheter. 
 
Ved å følge denne lenken ser du hvordan radonmålinger i hus skal gjøres: http://www.nrpa.no/temaartikler/89992/maaling-av-radon-i-boliger
 
Modum kommune har ikke måleutstyr tilgjengelig, så dette er noe du selv må bestille fra et firma som tilbyr slike tjenester. Kommunen har ikke grunnlag for å anbefale noen firmaer framfor andre, men du vil finne mange firmaer ved å "google" radonmåling. Vær oppmerksom å at det kan finnes useriøse aktører i markedet. Når du bestiller kan det derfor være lurt å be om dokumentasjon på at målemetode og analyse følger de kvalitetskravene som statens strålevern legger til grunn i "Måleprosedyre for radon i boliger"  
 
Ved moderate konsentrasjoner av radon er det ofte enkle tiltak som trengs for å forbedre situasjonen. Dette er bl.a. beskrevet i faktaark i byggforsk-serien nr. 701.706 ”Tiltak mot radon i eksisterende bygninger”.
 
​Kart som viser radonnivåer basert på tidligere målinger i bygninger.