Aud Norunn22.jpgModum-rådmann Aud Norunn Strand ble nylig valgt til nestleder i Norsk Kommunedirektørforum. Hun rykket opp fra vervet som styremedlem i Norsk Rådmannsforum.

Forvirret? Kanskje ikke så merkelig. Forklaringen er så enkel som at Norsk Rådmannsforum nylig endret navn til Norsk Kommunedirektørforum. Og rådmannen vår har altså rykket opp til å bli nestleder i det samme forumet.

Ifølge en undersøkelse Kommunal Rapport har utført er det nå 124 rådmenn i Norge. I resten av kommunene har en endret tittel til kommunedirektør eller administrasjonssjef.

Men i Modum er det altså betegnelsen rådmann som gjelder, selv om vi har en kvinne som administrativ toppleder.
Aud Norunn Strand har ikke noe ønske om å skifte tittel.

– Det ble gjort en vurdering da ny kommunelov som muliggjorde en endring trådte i kraft. Da hadde jeg ikke hadde noe ønske om å endre betegnelsen. Det er en enkel og godt innarbeidet tittel jeg lever godt med, sier rådmannen – og nestlederen i Norsk Kommunedirektørforum.