For å sikre innbyggerne god vannkvalitet på drikkevannet tas det ukentlige vannprøver både i bassengene hos vannverkene og i det kommunalt eide leddningsnettet.
Vi er også ansvarlige for at det tas periodiske vannprøver i kommunenes ulike vassdrag.
 

Private vannskilder, borebrønn og bekker.

Du som eier har ansvar for din private vannkilde. Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. For å sikre god kontroll må vannet analyseres hos et laboratorium som er sertifisert for å foreta slike analyser.
Det er flere slike laboratorier i Drammensregionen. Modum kommune har for tiden inngått rammeavtale med Eurofins, som også innbyggerne kan benytte ved prøvetaking eller ta kontakt med andre laboratorier for å innhente pris. 

Huseieren kan selv gjennomføre prøvetaking og sende denne til valgt laboratorium for analyse eller levere den på rådhuset hver tirsdag før kl 10.00 Da blir det kjørt videre til Drammen.