De som ikke er tilkoblet et kommunalt avløpsnett skal ta kontakt med "Tilsynskontoret for små avløpsanlegg". De har tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. 

Tilsynskontoret er et samarbeid mellom Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum. 

Litt info fra Tilsynskontoret:

Tømmefirmaet ønsker å kunne kontakte deg på telefon:

Tømmefirmaet kommunen har avtale med ønsker å varsle slamtømming på SMS. Det er også praktisk for dem å kunne ringe deg hvis de har spørsmål i forbindelse med arbeid hos deg. Vi oppfordrer deg til å sende oss telefonnummer til den som kan kontaktes på epost tilsynet@lier.kommune.no. Husk å skrive hvilken eiendom og kommune det gjelder og navnet på kontaktpersonen. Dersom du allerede får SMS-varsling til rett telefonnummer, trenger du ikke gjøre noe. Hvis vi ikke har noe telefonnummer eller epost til deg, vil du fortsatt få varsel om slamtømming per brev.

Lurer du på hvordan regelene er når det gjelder tømming, kan du lese her: 

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpslam og avløsvann.