Avgift etter stipulert forbruk 

Bruksarealet Stipulert forbruk m3/år
0-60 m2          250 m3
60-160 m2          330 m3
160-240 m2          600 m3

Avgift betales i forhold til enhetspris for kloakk (kr/m3)

  Sats 2023
Kloak, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for annen eiendom pr.vann- eller kloakkmåler 1100 kr
Kloakk pr. m3 43,75 kr