Helse- og velferdsplan 2017 - 2025

Helse- og velferdsplanen er delt inn i mange delplaner.
Under er en oversikt over de forskjellige planene.

Helse og velferdsplan

 

Illustrasjon Helse og omsorgsplan

Helse og velferdsplan 2017-2025

Vedtatt 13. mars 2107

 

Boligsosial handlingsplan 2013-2015

bilde boligsosial handlingsplan.jpg              

Boligsosial handlingsplan 2013-2015  

Vedtatt 6. desember 2013

Demensplan 2015

  Den gode dagen, bilde_cropped_240x184_220x169.jpg

Demensplan 2015​  

Vedtatt 8. juni 2012

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2018

Hender som holder puslebrikker                                           

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2019

Vedtatt 29. mars 2016

Plan Habilitering-rehabilitering-friskliv

Bilde re-habilitering                                       

PLAN HABILITERING-REHABILITERING-FRISKLIV.pdf

Vedtatt 29. oktober 2012

  Forslag til revidert plan 2018 versjon 05.06.2018

Plan for psykisk helse

  Logo mental helse        

Plan for psykisk helse Tillegg -2012.pdf

Vedtatt 29. oktober 2012

 

Plan for fysioterapitjenesten i Modum - selvstendig næringsdrivende

Piktogram/bilde fysioterapi                   

Plan for fysioterapitjenesten i Modum.pdf  

 

Strategisk kompetanseplan 2016 - 2020

BIlde av puslebrikker satt sammen        

          Strategisk kompetanseplan 2016-2019.pdf

           Vedtatt 8. januar 2016

 

Plan for velferdsteknologi