Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Plan for likestilling og mangfold

Likestillings- og mangfoldsplanen er et strategisk, styrende dokument for kommunens arbeid med å oppnå likestilling og motvirke diskriminering. Den skal gi retning og føringer for andre planer og tiltak hvor mangfoldsperspektivet er aktuelt. Bakgrunnen for utarbeidelse av planen er det politiske vedtaket i forbindelse med K-sak 118/16 Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020: Arbeid med en Likestilling – og Mangfoldsplan ble ingangsatt i 2017. Planen omhandler kommunens ulike roller; som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og som lokaldemokrati. Den skal være en veiviser for organisasjonen slik at det jobbes i samme retning. Planen angir noen tiltak, men bør følges opp med ytterligere tiltak på tjenesteområdene og i enhetene. For Modum kommune betyr likestilling og mangfold at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering opplever likeverd, gis like muligheter og rettigheter og opplever tilgjengelighet og tilrettelegging.

Plan for likestilling og mangfold finner du her