Parkvesenet

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Faks:  32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no.

Besøksadresse: Rådhuset, 3. etasje

Parkvesenet ledes av kommunegartner Tone Hiorth tone.hiorth@modum.kommune.no

Hva gjør avdelingen?

 Vi har ansvaret for:

  • Grøntanleggene ved barnehagene, skolene (også skøytebanene her), rådhuset, Modumheimen, Vikersund og Geithus bo og dagsenter, bofellesskapene i kommunen og ved andre kommunale bygg.
  • Friluftsområder med badeplasser, turstier, skiløyper og turkart.
  • Hjelp  til drift av idrettsanlegg: Gjødsling og klipping av fotballbaner og preparering av lysløypene.
  • Forvaltning og drift av gravplassene.
  • Sentrumsutvikling.

 

 

Annet/diverse

Modum Asvo AS hjelper oss å holde sentrumsarealene i Vikersund fine, og har det daglige tilsynet med badeplassene våre.

Hvert år deles det ut bidrag til opparbeidelse av lekeplasser.

Vi ønsker å være tilgjengelig for publikum, være serviceorientert. Ta derfor kontakt pr telefon eller kom gjerne innom vårt kontor i 3. etasje i rådhuset dersom du har spørsmål innen vårt fagområde.