Pårørendeskolen 2023 er et kurstilbud til deg som har ett familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens.                                                                          

hukommelse.jpeg
Tid og sted
Modumheimen - møterom B3.
12. oktober, kl. 18.00 - 21.00
19. oktober, kl. 18.00 - 21.00  
26. oktober, kl. 18.00 - 21.00  
2. november,  kl. 18.00 - 21.00

Foredragsholdere er blant annet nevrolog, ergoterapeut og syn- og hørselskontakt.

Målsetting
- Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.                                                                                                                                    
- Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
- Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til  rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
- Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.      

Du lærer mer om     
¨ Om demens symptomer, forløp, årsaker og behandling.                                                                                
¨ Adferdsendringer og personlighetsendringer.
¨ Hvordan mestre hverdagen—miljøbehandling og kommunikasjon.                                
¨ Lover og rettigheter. Fremtidsfullmakt og vergemål.                                                                                      
¨ Velferdsteknologi/hjelpemidler og aktivitet.
¨ Informasjon fra syn og hørselskontakt.
¨ Erfaringsutveksling og veien videre.

Påmelding
innen 2.oktober til
Hukommelsesteamet tlf 907 08 991 eller e-post:  demensteam@modum.kommune.no

B 1KGAmnpAxSmAAAAAElFTkSuQmCC
Hukommelesteamet i Modum, Sissel Solø og Silje Bergum