Pål Steiran (63) fra Krøderen er ansatt som kommuneoverlege i Modum, Sigdal og Krødsherad. Han starter gradvis opptrappende til en 60 prosent stilling, med arbeidsdager tirsdag, onsdag og fredag, og går over i hundre prosent stilling fra medio mai måned.  Dette mens han avvikler sin fastlegepraksis, samt engasjement i Vestre Viken helseforetak på Ringerike sykehus.
All beredskap i smittevernarbeid ivaretas fullt ut sammen med smittevernteam i kommunene.
- Jeg gleder meg til å komme i gang. Vi lever i en utfordrende tid, og jeg skal gjøre mitt for å bidra til godt smittevernarbeid i tiden fremover, samt annet viktig arbeid som tillegger en stilling som kommuneoverlege, sier Steiran.
Beate Smetbak har sin siste arbeidsdag som kommuneoverlege fredag førstkommende.