Modum er en sykkelbygd med egen forpliktende sykkelbygdavtale. Sist uke lot representanter fra veivesenet og Buskerudbyen seg imponere av det som skjer i Modum.

- Når gang og sykkelveien fra Vassbunn i Geithus er ferdig, vil man ha en hovedsykkelvei fra Ringeriks-delet til Eiker-delet.
Modum vi da være den første kommunen som har klart slikt, forteller Torstein Bremset fra Statens vegvesen, avdeling for transport og samfunn.

- Helt fra Åsveien på Drolsum, 750 meter sør for Ringeriksveien, er det mulig å følge lite trafikkerte småveier helt til Sandkrysset. Den siste delen av Jarenveien legger vi i dag gang- og sykkelvei-planer for. Når denne og traseen mellom Vassbunn og Skalstad er ferdig, vil vi ha et sammenhengende hovedsykkelveinett gjennom hele kommunen. Statens vegvesen vil da sannsynligvis skilte dette, sier Øystein Lid Larsen.

 Prosjektleder Trond Solum  fortalte  hvordan Buskerudbyen har satset på å bedre syklistenes kår, samt om aksjoner for å få opp den syklende andelen i befolkningen. Og så var det opp på sykkelsetet.

Leder i prosjektgruppe fra Sykkelbygda Modum, Øystein Lid Larsen tok med hele gjengen på sykkeltur rundt i kommunen.
Her inspiserte man forholdene rundt barne- og ungdomsskolene, samt brukte (selvsagt) tohjulingene mellom Vikersund og Åmot for å bivåne hva som allerede er gjort.

- Målet er helt klart å få opp andelen syklende i Modum ytterligere. Dette ved hjelp av sykkelparkeringer, antall meter med sykkelveier og planlagte sykkelaksjoner. At vi er en offisiell sykkelbygd både hjelper oss og forplikter, sier Lid Larsen.

På bildet (fra v.) Tomm Kristiansen, fagleder vei Modum kommune, Trond Solem (sykkelansvarlig Buskerudbyen), Øystein Lid Larsen (prosjektleder Modum kommune), Torstein Bremset (Statens vegvesen, avdeling for transport og samfunn), Trond Olsen (Statens vegvesen)