Containeres satt opp for avfall etter flommen

Mange vil gjerne plukke opp søppel som har kommet med flomvannet. Modum kommune har leid to containere som er utplassert i Vikersund og Geithus. Vi oppfordrer alle søppelryddere til å benytte disse til å kaste avfall som er plukket opp etter flomvannet.

Her kan kastes alt avfall funnet i vannkanten, bortsett fra miljøfarlig avfall og naturmaterialer (eks. løv og rester etter trær)

Containerne er plassert i Vikersund sentrum Nord, samt ved jernbanestasjonen i Folkvangveien i Geithus

MEN OBS: Vær forsiktig nær vannkanter. Vent med å rydd der det er høy vannhastighet! 

Følg utviklingen av vannstanden her (trykk på blå linje for å se tekst)

Tyrifjorden
Se under Vannstand på denne siden fra sildre.no

Bergsjø: (Modum kommunes elektroniske målinger) : 
torsdag 10. august kl 17.00 - 63,0
torsdag 10. august kl 24.00 - 63.1
fredag 11. august kl 09.00 - 63,2
fredag 11 august kl 13.00 - 63,3
fredag 11 august kl 21.00 - 63,40
lørdag 12 august kl 09.00  - 63,53
lørdag 12. august kl. 14.00- 63,59
lørdag 12. august kl 21.00 - 63.64
søndag 13. august kl 09.00 - 63.70
søndag 13. august kl 14.00 - 63,75 
mandag 14. august 09.00 - 63,79 
mandag 14. august kl 14.00 63,80 
mandag 14. august kl 23.30- 63.83
tirsdag 15. august kl 09.00 - 63,85 
tirsdag 15. august kl 14.30 - 63,86
tirsdag 15. august kl 22. 00 - 63,86
onsdag 16. august kl 08.00 - 63.85
onsdag 16. august kl 15.00 - 63.86
onsdag 16. august kl 21.00 - 63.86
torsdag 17. august kl 08..00 - 63.84
fredag 18. august kl 08.30 - 63.80
mandag 21. august kl 12.00 - 63.68 
tirsdag 29. august kl kl 12.00 - 63.78
onsdag 30. august kl 01.30 - 63.79
onsdag 30.august kl 08.30 - 63.77 
torsdag 31. august kl 09.00 - 63.74

NVE-prognose vannstand Tyrifjorden (ny fra tirsdag 29. august)

NB: Kommunene i Norge bruker ikke samme strandard på høydeangivelse som NVE. I våre kart og i vår daglige virksomhet benytter vi standard NN2000.
I realiteten tilsier det at vannhøyden er 14 centimeter (målt i Vikersund) høyere enn de angivelsene som her brukes.
NVE 30 august .jpg

Ved vann i kjellere

Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. 
Ved mistanke om at dette kan komme til å skje, anbefaler vi at du på forhånd finner ut hvem du skal kontakte ut i fra hvilke forsikringsselskap du benytter.


Det aller viktigste er at du på forhånd sikrer alle verdier.
Ved oversvømmelser i  offentlige bygg eller næringsbygg med store verdier, kan brannvesenet kontaktes med forespørsel om bisand.

Tips

  • Ta ut sikringene for de etasjene som har vært oversvømt. Vann leder strøm og kan føre til kortslutning!  NB! Helsefare
  • Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.
  • Fjern gulvbelegg og tepper hvis de er våte.
  • Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.
  • Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.
  • God ventilasjon tørker ut fuktighet! Åpne vinduer i kjeller og fest netting over. La innvendige dører stå åpne. Åpne også ytterdører når noen er hjemme.
  • Vask ut slam og rengjør området som har vært oversvømt.
  • Kontroller at avløpet ikke er tett før du tar i bruk bygning. Kontakt rørleggeren hvis du er i tvil eller trenger hjelp.

Tips til sider å følge med på

For flom og fare for jordskred, følg med på varsom.no 
Du kan følge vannstanden i tilnærmet sanntid ved å trykke her 
For stengte veier, se alle trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk
For værmelding, inkludert regn og vind, følg med på yr.no