Opplevelseskortet

Modum kommune gir ut totalt 30 Opplevelseskort.
NAV, Barnevern og Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten deler ut kortene basert på skjønn.

opp.jpg

Kontaktinformasjon:
NAV: Britt Holm Braathen tlf.: 481 47 106
Barnevernstjenesten: Siv Rørvik tlf: 977 04 100
Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten: Grethe Sjaamo tlf: 476 84 771

Opplevelseskortet er et tilbud som gir gratis tilgang til utvalgte kulturtilbud og aktiviteter i Modum kommune og omegn.
Kortet tildeles barn og unge mellom 2 og 18 år.

Personen som mottar Opplevelseskortet, har mulighet til å be med seg en venn eller et familiemedlem gratis på utvalgte aktiviteter.

Opplevelseskortet - brosjyre
Slik ser kortet ut

 

Lag og foreninger

Kortinnehaver får dekket en medlems- og evt. en aktivitetskontingent for kalenderåret 2018 i et valgt lag eller forening.
Når du kontakter laget eller foreningen, vis dem Opplevelseskortet, og de skal deretter sende informasjon til Kulturkontoret, som betaler kontigent og aktivitetsavgift.

Oversikt over lag og foreninger i Modum

Forestillinger på Modum kulturhus våren 2018 for Opplevelseskortet:

10. februar UKM

15. februar: Trollmannen fra OZ med Riksteateret

28. april: Alice lengter hjem

 

Flere opplysninger på nettsiden til www.modum.kulturhus.no 

Billetter for Opplevelseskortet må hentes ut i bibliteket i forkant eller ved inngangen.