lean2.jpgMedarbeidere fra Modumheimen og fra Formålsbygg i teknisk etat har deltatt på to dagers samling i Lean, og skal fremover dra lasset i dette arbeidet på sine avdelinger.
Lean kan forklares med å skape en kultur og struktur der kontinuerlige forbedringer er en del av hverdagen; en lønnsom investering for de fleste arbeidsfellesskap.
 

Tidligere har Servicetorget og Hjemmetjenesten gjennomført det samme opplegget: Og det meldes om at flere proseser for bedre, lettere og mer effektive tiltak i arbeidsdagen er gjennomført - til glede for både ansatte og brukere.

På bildet (fra v.) 
Knut Grimnes, Harald Tandberg, Siri Randi Bjerkeseth Gleditch, Liv Jane Tømte, Vidar Drolsum, Knut-Olav Thorset, Terje Hagen, Kirsti Ødemark og Gro Tveit Olsen.