Sveinung Langnes Løvik, Boost-koordinator i Modum, ber alle barneskoleforeldre svare på samtykkeskjemaet som er sendt ut med elevene denne uken. Dette for å gi tillatelse til spørreundersøkelser som skal gjennomføres i forbindelse med Boost-prosjektet.

BOOST er et stort EU-prosjekt. Det ut på å gi skolene enda flere verktøy for å gi barna en tryggest mulig hverdag og skape et godt grunnlag for livsmestring.
- Dersom flest mulig deltar, vil vi få kartlagt best mulig hvordan det står til med våre barns sosiale og emosjonelle kompetanse. I tillegg vil det gi oss et best mulig bilde av effekten prosjektet har på arbeidet med å utvikle denne kompetansen. Vi ønsker jo alle at barna våre skal ha det best mulig, og være mest mulig rustet til å møte de utfordringene livet har å by på, sier Løvik.

booståpning1.jpg
Rådmann Aud Norunn Strand åpnet forleden Boost-prosjektets inntreden i Modum-skolene foran alle lærerne i skolene våre.