Omdømmepris for vannsamarbeid

vann.jpgGodt vann Drammensregionen  mottok Norsk Vanns omdømmepris for 2017 på årsmøtet denne uken. Alle som deltar i dette samarbeidet har æren for denne prisen og kan være stolte av arbeidet som ligger bak.

Godt Vann Drammensregionen er et samarbeid mellom vann- og avløpsavdelingene i kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Viva IKS (eies av kommunene Lier, Røyken og Hurum) og Glitrevannverket.
Juryen fremhevet særlig det aktive samarbeidet mellom kommuner og interkommunale selskap. Det gjaldt spesielt i arbeidet med å møte kommunens innbyggere og selge budskapet om at rent vann er viktig. Mange har truffet blide vann- og avløpsmedarbeidere på stand på Jentebølgen og Elvefestivalen og fått den fine, lille vannflasken. Eller kanskje sett våre oransje kumlokk i forbindelse med dokampanjen. 

«Godt vann Drammensregionens styrke er synergieffekten av samarbeidet. Sammen når vi ut og er mer synligere enn hver for oss»,  sier koordinator i Godt vann Drammensregionen Ragnhild Leirset. «Budskapet vårt er felles: vannbransjen leverer vårt viktigste næringsmiddel og sørger for at avløpet ikke forurenser. Dette er et stort samfunnsansvar som vann- og avløpsavdelingene legger sin stolthet i, men som de fleste kanskje tar som en selvfølge» legger hun til.  

 

Mange aktiviteter både på stand og på nett
Dette er andre gang Norsk Vann deler ut prisen. Juryen begrunnet sitt valg på denne måten:
Samfunnskomiteen i Norsk Vann har vært jury for omdømmeprisen 2017, sammen med ledelsen i Norsk Vann. Juryen har følgende begrunnelse for tildeling av årets pris:

Vinneren av årets omdømmepris er et aktivt interkommunalt samarbeid mellom kommuner og interkommunale selskap i regionen. Gjennom samarbeidet, og bidrag fra enkeltpersoner, har vinneren hatt mange aktiviteter hvor de har møtt kommunenes innbyggere på torg, vært på besøk i skoler og barnehager og mye mer. De er flinke til å selge budskapet om at rent vann er viktig. De deltar på ulike kampanjer og er aktive på sosiale medier. De har en veldig aktiv Facebook-side og når mange innbyggere bl.a. via denne kanalen. Gjennom sitt engasjement i lokalmiljøet er vinneren en god vannambassadør som bidrar til å heve bransjens gode omdømme.

Prisvinneren er også aktive i Norsk Vanns kommunikasjonsforum hvor de bidrar både med deling av kampanjer, gode tips og avisinnlegg på Facebook-forumet, og de er aktive deltagere i det årlige nettverkstreffet for kommunikasjon og kundeservice.