Økt tungtrafikk på grunn av steinfylling

steinlass.pngTirsdag 6. mars starter utfyllingen i fjorden i Vikersund. Dette vil medføre økt tungtrafikk fra Mastedalen til Vikersund via Katfoss og avkjøringen til Vikersund nord. Det skal kjøres inn 1000 kubikkmeter stein hver dag.
Tilsammen skal det kjøres 15000 kubikkmeter stein.