Hyggelig avskjed med Rita

Rita Bjørnstad.jpgHelsesøster Rita Bjørnstad har blitt pensjonist etter et langt virke i Modum kommune. Det ble markert med en hyggelig avslutning på helsestasjonen i Åmot denne uken. Rita Bjørnstad var ansatt en årrekke i Hjemmetjenesten. Fra 2002 har hun vært stasjonert på helsestasjonen,  hvor hun har arbeidet i skolehelsetjenesten i barneskolen og i videregående skole.
I de senere årene har hun hatt ansvar for smittevern og reisevaksiner.