Økonomiavdeling

Modum kommune, Økonomiavdelingen. Boks 38, 3371 Vikersund

Tlf: Sentralbord: 32 78 93 00

E-post: kommunekassen@modum.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 6. etasje.

 

 

Eventuelle henvendelser rettes til:

Økonomiavdeling

Emne:
E-post adresse:
Tlf. nr.:
Skatt
32 78 93 33
Innfordring kommunale krav
32 78 93 27
Regnskap
32 78 93 22
Lønn
911 43 132
 
Generelle henvendelser
32 78 93 20
Fakturaavdeling
32 78 94 15
Fakturamottak
32 78 93 22

 

Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning til skatteoppkreving og  innfordring av kommunale krav.
Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.