Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Offentlig møte
Møte i Formannskapet, 08.03.2021 10:00 - 00:00
Sted Digitalt på teams
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0009/21 - EVALUERING AV BUDSJETTPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN KOMMENDE PROSESS
0011/21 - ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2020
0012/21 - ÅRSRAPPORT VERTSKOMMUNESAMARBEID 2020
0014/21 - HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN SKREDSVIKMOEN - INNHOLD OG AVGRENSINGER
0015/21 - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2032 - STATUS OG VIDERE FREMDRIFT
0017/21 - INNSPILL TIL VIKENS HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2022-2025
0018/21 - BOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGPOLITISKE VIRKEMIDLER
0019/21 - LOKALER
0020/21 - DEMENSOMSORGEN I MODUM KOMMUNE
0023/21 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL GATEJURISTEN INNLANDET
0024/21 - MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2. HALVÅR 2021
0025/21 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - UTSIKTEN SPISERI AS
0026/21 - SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 8. MARS 2021
For e-politiker: Last ned alle dokumentene