Utbyggingsavtaler for følgende prosjekter er nå lagt ut til offentlig ettersyn:
- Solsiden i Åmot
- Solhøi i Åmot
- Haraldsrudhagan i Vikersund 
Frist for merknader er 1. juli.
Du finner dem ved å trykke her