OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FAGERNESÅSEN –

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtok teknisk hovedutvalg  29.01.2020 at sak 6/20, reguleringsforslag for Fagernesåsen, legges ut til offentlig ettersyn.
Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet i forhold til beliggenhet og uteareal.

Her finner du dokumentene: Planbeskrivelse     Planbestemmelser      Plankart


OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTRE SPONE TRIAL OG ENDUROANLEGG –

GNR 64 BNR 3 BØENSVEIEN, VIKERSUND

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtok Teknisk Hovedutvalg i møte den 29.01.2020 sak 3/20 at reguleringsforslag for Vestre Spone Trial og Enduroanlegg legges ut til offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for organisert motorsport i et område skjermet for omkringliggende bebyggelse.

Her finner du dokumentene: Planbeskrivelse     Planbestemmelser      Plankart       Støyberegning         Støysonekart


OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG FOR HERVIKHAGEN –

– GNR 97 BNR 1 VIKERSUND

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtok Teknisk Hovedutvalg i møte den 29.01.2020 sak 7/20 at reguleringsforslag for Hervikhagen legges ut til offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet som er godt tilpasset utbyggingsmønsteret for Vikersund.

Her finner du dokumentene: Planbeskrivelse     Planbestemmelser      Plankart


Eventuelle kommentarer til planforslagene sendes skriftlig til Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND eller med e-post til post@modum.kommune.no innen 16.03.2020.