Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning til skatteoppkreving og  innfordring av kommunale krav.
Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.
 

Generelle henvendelser 32 78 93 00
kommunekassen@modum.kommune.no


Lønnsavdelingen er stasjonert på Øvre Eiker rådhus, i et samarbeid med Øvre Eiker og Lier.
Så langt det lar seg gjøre, foretrekkes bruk av e-post
lonnmodum@ovre-eiker.kommune.no
Anita.Larsen@ovre-eiker.kommune.no - +4732251295
Mona.Gudim@ovre-eiker.kommune.no - +4732251296
Alexandra.Astrom@ovre-eiker.kommune.no - +4732251297

Skatteoppkrever 32 78 93 20 / -93 33
skatteoppkreveren@modum.kommune.no
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

 

Fakturamottak 32 78 93 00
fakturamottak@modum.kommune.no

Fakturaavdeling 32 78 93 00
fakturering@modum.kommune.no 
Send henvendelser som gjelder fakturaer utsendt fra Modum kommune, som  barnehage, SFO, helsetjenester, kommunale avgifter osv hit. Vi kan være behjelpelige med spørsmål om kopi av faktura, utsettelse av betaling, delebetaling, spørsmål rundt purring og inkasso, samt spørsmål eller saker som gjelder kommunale avgifter.
Spørsmål rundt det som blir fakturert må den enkelte etat kontaktes.
Ved saker som gjelder avtalegiro, efaktura eller Vipps må den bankforbindelsen som benyttes kontaktes.