skogbrann sverige

OBS: SÆRDELES STOR SKOGBRANNFARE

Her er reglene som gjelder 

bål sysletjern.jpgFORBUD
Bruk av åpen ild i utmark; som engangsgriller og bål.
Bråtebrenning.
På strender gjelder det generelle bålforbudet.


LOVLIG
Grilling i egen hage/eiendom ved forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Gi beskjed på en vennlig måte dersom du ser noen bryter forbud.
Vi har alle et ansvar.

Husk nummeret
110 dersom du oppdager brann.

Lokal INFO
Skytebaner i Modum er midlertidig stengt
Stålbelter/kjettinger i skogbruk er ulovlig. Kommunen har en tett og og dialog med Viken Skog og andre selvstendige tømmerentreprenører. Tømmerdrift er blitt flyttet til fuktigere områder.
Enkelte skogsbilveier er stengt; noen av dem i tidsbegrensede perioder av døgnet.

Foto: Arild Hansen
NB: Bildet ble tatt da bålforbudet ikke var gjeldende