Modum kommune jobber mot en mer digital hverdag.
Som et ledd i dette tar vi fra 3. mai. 2021 i bruk et nytt sak-/arkivsystem.
Det nye systemet gir mer effektiv oppgaveløsning og bedre samhandling mellom skjema og saksbehandling. Dette gir bedre informasjonsflyt og enklere saksbehandling. 
Målsettingen er blant annet at enda flere dokumenter arkiveres. Den enkelte skal også være trygg på at Modum kommune håndterer personopplysninger på en sikker måte. 

Endringene er som følger: 

  • Vi tar i bruk nye skjemaer. De nye kan brukes med å logge seg inn på Min side eller under hvert enkelt tjenesteområde
  • Innbyggere får mulighet til å kommunisere med Modum kommune via eDialog. I første omgang gjelder dette fagsystemet for Powel brann og feiing. 
  • Vi tar i bruk eSignering i  tjenester fra  arkiv-og fagsystemer. Innbyggere kan dermed signere brev fra kommunen elektronisk.
  • Postlister blir publisert som vanlig på hjemmesiden, men det blir delt i historiske og nye offentlige lister. I en overgangsperiode på to uker fra 3. mai. 2021 til 18. mai.2021 blir det ikke mulighet til å søke om innsyn eller lese nye offentlig postlister på hjemmesiden.
  • For politiske saker og møtekalender. Benytt "Historisk møtekalender"  som ligger på linjen under Møtekalender.
    Fra cirka 10.mai 2021 publiseres alt i den nye møteportalen.

I en overgangsperiode kan feil og mangler forekomme. 
Innbyggerne kan melde til Modum kommune post@modum.kommune.no hvis slike oppdages.