Nye navn i Modum

 
Navnekomiteen har satt navn, og formannskapet har godkjent, navn på alt fra veistubber til gigantprosjekter i Modum.
 
Nybrua2 Anne Halvorsen.jpg
Geithus bru og Gamle Geithus bru.
Geithus bru vil være navnet på den nye brua som skal bygges. Eksisterende bru omnavnes til Gamle Geithus bru
 
Fjordbyen
Fjordbyen vil være navnet på utviklingen i Vikersund sentrum Nord.
For første byggetrinn (Felt A) har utbygger Vikersund Utvikling AS kalt Fjordbyen Atrium.
En ser for seg unike betegnelser for de ulike byggetrinn i Fjordbyen
 
LUDO-huset
Aktivitetssenter med omsorgsboliger på Geithusberga.
 
Skredsvikmoen barnehage
Ny barnehage på Skredsvikmoen i Geithus.
 
Vikersund næringspark
Næringsområde på Tveføtrud, nord for Vikersund.
 
Haraldsrudhagan
Ny reguleringsplan som senere skal reguleres til boligformål, på Haraldsrudmoen, mellom Badeveien, Skinstadveien og Haraldsrudveien i Vikersund
 
Skredsvik allé og Skredsvikkroken
Barkveien på Skredsvikmoen forlenges og vil gå fra Gravfossveien til Skredsvikmoen. Ny vei til felt A får navnet Skredsvik allé og ny vei til felt B får navnet Skredsvikkroken
 
Fururabben
Kalakerskogen Nord – Geithus Seljeveien forlenges. Sideveien til Seljeveien får navnet Fururabben.
 
Skinnerudstubben
Ny vei til tomtene på reguleringsplanen Skinnerud Nord, Geithus.
 
Gartneriveien og Sørhellinga
Nye veier ved Vikersund Bad
 
Sponevika pumpestasjon
Ny pumpestasjon i Sponevika, på østsiden av Bergsjø.
 
Skredsvikmoen Nord
Navnsetting av ny reguleringsplan på Skredsvikmoen i Geithus.