I løpet av den siste tiden har teknisk etat fått flere nye medarbeidere. Her kan dere blant annet hilse på (fra.v.):
Leif Anders Gulsvik (28), fra Øst-Modum, Vikersund, som er påtroppende falgleder kart og oppmåling. Leif Anders har flyttet tilbake til hjembygda etter studier i Eiendomsfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
Irene Tronrud (52) fra Hokksund har startet opp som tilsynsleder byggesak. Hun kommer fra en stilling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Katrine Krontveit (36) fra Hønefoss har startet opp som byggesaksbehandler. Hun kommer fra en stilling hos Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.
Kristoffer Granberg Dahl (36), er innflytter og har bosatt seg på Øst-Modum. Ansatt som prosjektingeniør, og skal jobbe med ulike kommunaltekniske prosjekter.
I tillegg er John Raaen ansatt som nestformann på Nedmarken.