Per Kvaale Caspersen er ansatt som ny undervisningssjef i Modum kommune. Han er 52 år, og jobber nå som sektorleder for Oppvekst og kultursektoren i Gratangen kommune, der han for tiden også er fungerende rådmann.
Kvaale Caspersen har god kjennskap til Modum, i og med at hans far kom herfra. Familien har disponert et småbruk på Øst-Modum som har vært hyppig besøkt, spesielt på sommerstid.
- Jeg kommer på mange måter tilbake til røttene, sier Kvaale Caspersen, som gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring.
- Jeg har lagt merke til at det skjer veldig mye positivt på barnehage- og skolefronten i Modum, og ser fram til å bidra i dette arbeidet fremover, sier Kvaale Caspersen.
Han starter i stillingen 21.oktober.