Modum kommune har startet arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til planprogram er lagt ut på høring og høringsfristen ble satt til 28. desember 2020

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032- vedtatt av formannskapet
Vedtak formannskap
 

Se innspill fra fremtidsverksteder her

Her kan du se innspillene fra fremtidsverksteder og andre forslag som er mottatt til kommuneplanens samfunsdel (trykk på link) 
Innspillene skal nå behandles politisk.
Vi takker hjerteligst til alle som har deltatt, og anbefaler alle å se innspillene som har kommet.