Ny rutine for søknad om pensjon fra KLP

klp 2017.jpg

Fra 17. februar i år skal den ansatte selv søke pensjon fra KLP via Min Side på klp.no.
Før søknadene sendes KLP, vil de komme frem på Kundeside hos arbeidsgiver for gjennomgang og godkjenning. Deretter sendes de automatisk videre til KLP for behandling.

Også endringer for de som allerede mottar pensjon skal behandles gjennom den nye rutinen. Mer informasjon og lenke til innføring i den nye rutinen vil bli sendt dere i e-post, og lagt på Kundeside, uken før den går på lufta.

Målet vårt er at dette skal lette arbeidshverdagen for dere, og i tillegg gjøre det enklere for den ansatte å søke pensjon fra KLP.

Les mer om den nye rutinen på klp.no