Ny riksvei 35/fylkesvei 287

Planlegging av ny Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss er nå i gang

Planprogram for vegprosjektet har nå vært ute på høring, og Vegvesenet vil sammen med kommunene behandle innkomne merknader utover våren.

Planprogrammet legges deretter fram for politisk behandling i kommunene før sommeren.

Her finner du plandokumentene og annen informasjon om vegprosjektet:

Planprogram for Rv35 Hokksund-Åmot og Fv 287 Åmot-Haugfoss - høringsutgave

Rapport for siling av alternativer

Informasjon utsendt til nærmiljøet omkring vegprosjektene

Vegvesenets presentasjon i åpent møte i Åmot 17. januar 2017

Har du spørsmål?

Følg prosjektet på Vegvesenets hjemmesider

Eller ta kontakt med:

Statens Vegvesen Sør, Serviceboks 723  4808 Arendal, eller på e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.