Fremdriftsplan

Consto Anlegg Øst AS er totalentreprenør i prosjektet. Anleggsarbeidene starter høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt innen høsten 2022.
Gammel bru vil være i åpen for ferdsel frem til ny kjørebru er åpnet for trafikk.

Fase1.JPG
fase 2.JPG
fase 3.JPG
Fase 4.JPG

Kontaktopplysninger

                                                                                                                            Rollebeskrivelser

Rolle Navn Tittel
Prosjekteier ( PE) Harald Silseth Teknisk sjef
Prosjektleder (PL) Kristoffer Frøyse Granberg Prosjektingeniør
Ass. prosjektleder (Ass.PL) Erik Bjerke Fagleder prosjektering
Byggeleder (BL) Tore Askildsrud) Innleid fra WSP Norge

 

Prosjektbeskrivelse

Gammel hengebru over Drammenselva har begrenset med kapasitet og bæreevne. Modum kommune har derfor besluttet å bygge ny kjørebru ved siden av gammel hengebru. Gammel hengebru skal rehabiliteres og bygges om til gang og sykkelvei.
I tillegg skal det bygges nytt veianlegg med gang- og sykkelvei på begge sider av ny bru, total ca. 430 meter. På vestsiden av ny kjørebru blir det et nytt T-kryss.

Det ble skrevet kontrakt med totalentreprenør Consto Anlegg Øst AS 8. mai i år. Sammen med rådgiver Rambøll jobber de nå med detaljprosjektering av bru og vei. Det er planlagt byggestart sensommer/høst 2020.