Viken fylkeskommune skal bygge 1,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien, fra gangveien ved Øvre Skalstadvei til krysset med fv. 2834 Stalsbergveien.
I tillegg settes det opp nytt veilys på hele strekningen.
Trafoen som står ved Byggeriet flyttes ned på bakken og en må flytte tre høyspentstolper nær bekken ved Ilenkleiva.
Gangvegen får egen gangbru over bekken ved Ihlenkleiva. Gangvegen får også ledninger og sluk for å håndtere overvann.

Det vil være behov for å gå inn på privat grunn for befaring og oppmåling I forbindelse med planleggingen.
Grunneiere som berøres direkte av oppmålingsarbeider, vil bli kontaktet direkte via sms.  

I løpet av våren 2020 starter  prosessen med å erverve grunn langs strekningen der den nye gang- og sykkelveien skal bygges. Ved behov for å erverve grunn fra din eiendom, tar vi kontakt med deg. 
Mer informasjon om prosessen med å erverve grunn finner du ved å gå inn på nettsidene til Statens vegvesen og søke på «Avståelse av eiendom»
Planlagt oppstart for bygging av gang- og sykkelveien er i november 2020, og skal etter planen være ferdig senhøsten 2021. 
 
Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med  Tom Erik Koppergård, byggeleder Viken fylkeskommune, e-post: tomko@viken.no Theis Tarp Rasmussen, prosjekteringsleder Viken fylkeskommune, e-post: theisr@viken.no  Trond Håvard Lie, grunnerverv Viken fylkeskommune, e-post: trondli@viken.no Tomm Kristiansen, Modum kommune, e-post: tomm.kristiansen@modum.kommune.no