Midtkraft og Modum kommune signerte denne uken en avtale som gjør at førstnevnte får ansvaret videre med fiberutbygging i kommunen vår.

I 2022 er det totalt 325 husstander i områdene Drolsum og Sysle – Aslaksby – Koboltgruvene som får sjansen til å få fiber i hus - og dermed helt andre muligheter hva hastighet på internett angår.
 
Totalt vil det bli investert for 26 millioner kroner i Modum. Av dette utgjør tilskuddet fra staten 7,5 millioner kroner. Kommunen bidrar med en skjerv, og resten finansieres ved tilkoblingsgebyr hos kundene.

- Pandemien har vist at det er svært viktig at vi har et godt utbygd nett. Og det blir viktigere og viktigere med tiden. Ikke minst vil helsetjenester som utføres i hjemmene med tiden bli mer avhengige av gode nettforbindelser. Dette kan føre til at dem som ønsker å bo lenger hjemme får muligheten til dette, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.
Hun ber derfor også de pårørende om å bidra til forståelse for nødvendigheten av gode linjer innomhus.
 

John Arne Haugerud, administrerende direktør i Midtkraft, signerte med det samme en tilsvarende avtale for Krødsherad.
- Jeg er glad for at kommunene ser verdien av fortgang i utbygging av fibernett, sier Haugerud, som er fornøyd med at de som en lokal aktør får oppgaven.