NVE varsler om økt flomfare

NVE varsler om økt sannsynlighet for flom på grunn av store mengder snø som nå smelter. I den forbindelse er det viktig med forebyggende tiltak.

Du finner oppdatert informasjon fra NVE ved å trykke her

Modum kommune følger med på de store bekkeløpene, samt der vi av erfaring vet det har oppstått problemer,
Vi ber om at private grunneiere passer på at bekker og andre vannveier renskes og holdes åpne for vannføring. Kvist, og annet som kan tette vannløp, bør fjernes.

På grunn av store mengder smeltevann kan det også oppstå rasfare. Følg med og meld fra hvis du oppdager utglidninger eller andre faresignaler.

Ved akutt fare eller hendelse, ring 112
Ved spørsmål kan du ringe overbefalsvakt brannvesen på 900 26 632.

Vi gjør også oppmerksom på faren det ligger i mye vann og strie strømmer i bekker og elver. Vis forsiktighet når du er i nærheten slik at du ikke faller i vannet.