Nødfóring av rådyr

Kontakt viltforvaltningen

På grunn av store snømengder mange steder i distriktet kommer det en del henvendelser om fóring av rådyr. Fóring av hjortevilt er forbudt etter den nasjonale CWD-forskriften. Mattilsynet kan gi tillatelse til kortvarig nødfóring etter søknad.

De som ønsker å starte med systematisk nødfóring kan ta kontakt med kommunen snarest mulig med opplysninger om fóringsopplegg, plassering av fóringsplasser og mulighet for overvåking. Kommunen vil så sende en samlet søknad til Mattilsynet.

Kontaktinfo kommunal viltforvaltning: Dag Præsterud tlf.: 32789392 / 90611586, eller e-post: dag.presterud@modum.kommune.no