Aktuelle nettsider for eldre

Det finnes mye god informasjon på nettet. Nedenfor finner du sider som gir nyttig og aktuell informasjon. Klikk deg inn på lenkene.

Besteforeldre.no
Her finner du artikler og aktuell informasjon som kan være nyttig for deg som er besteforelder.

Kreftforeningen.no
Kreftforeningen er en støtteforening for alle som har kreft og deres pårørende. Foreningen har tilknyttet mye fagpersonell som kan bistå deg. Kreftforeningen har mange gratis tilbud til kreftpasienter og pårørende.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet.

Nasjonalforeningen for folkehelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet.

NAV
Hos NAV finner du informasjon om

  • arbeidsliv
  • pensjon
  • helsetjenester
  • trygdeordninger

Pensjonistforbundet.no
Norges Pensjonistforbund (NPF) er partipolitisk uavhengig og er en forening for alle pensjonister, også førtids- og uførepensjonister. Pensjonistforbundet følger med i samfunnet og arbeider for pensjonisters interesser og rettigheter.

Pasientreiser - Vestre Viken
Informasjon om reiser ved behandling på sykehusene i Buskerud/Vestre Viken

Seniornett.no
Seniornetts formål er å arbeide for seniorers deltagelse i IKT-samfunnet.

Seniorporten.no
Seniorporten er Statens seniorråds nettsted for alle som er opptatt av seniorpolitikk.

Seniorsaken.no
Seniorsaken er en frivillig medlemsorganisasjon som vil fremme de eldres sak i Norge. De ønsker å bidra til et samfunn der alle – også eldre – kjenner seg verdsatt og ivaretatt hele livet.

Vern for eldre
Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Ring oss på grønt nummer 800 30 196.