NAV Modum

NAV Modum

NAV-kontoret har som mål å gi kommunens innbyggere mer helhetlig tjenester, bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt fremme overgang til arbeid og aktivitet.

NAV Modum har kontorlokaler i Åmot
Adresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot
Telefon: 55 55 33 33

Åpningstider:

Mandag 10 - 14
Tirsdag  12 - 14
Onsdag   Stengt
Torsdag  10 - 14
Fredag    12 - 14


NAV Modum har ansvar for følgende sosiale tjenester:

For mer informasjon, gå til www.nav.no
 

Veiviser økonomisk sosialhjelp. Trykk her.
Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier

 

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no