Næring i Modum

Etablererveiledning

Buskerud Næringshage har i samarbeid med de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad en egen etablererveiledning for nye grûndere / bedrifter. 

 

Vi vil gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger start av ny næringsvirksomhet.

Vi tilbyr etablererveiledning, etablererkurs og andre nyttige enkeltkurs, kontorplass og nettverksmøter med andre bedrifter og grundere. Vi bistår også etablerte foretak etter deres ønsker.

Etablererveiledning

Etablerere i Midt fylket tilbys gratis veiledning. Vi arbeider med forretningsmodell, forretningsidé, økonomi, markedsføring og finansiering. Det gis bistand til søknader om økonomisk støtte, etablererstøtte, registrering av foretak og hjelp i forbindelse med bankfinansiering.

Etablererkurs

Vi tilbyr en rekke kurs for etablerere. 

  • EtablererKurset dekker områdene forretningsmodell, økonomiforståelse, markedsføring og markedsforståelse. Forretningsplanen er en rød tråd gjennom hele kurset.

·     Vi arrangerer spesialkurs for etablerere etter behov, som f.eks. kurs i digital markedsføring, sosiale medier, økonomiforståelse m.m.

Buskerud Næringshage bistår også etablerte bedrifter i samarbeid med Modum Næringsråd.

 

Gro Moen

Klikk for større utgave

Ring Gro Moen på 41 41 73 66

 

Modum kommunes kraftfond

Modum kommune ved formannskapet bevilger tilskudd til næringsutvikling i Modum etter søknad. Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for unge bør prioriteres.

Søknadsskjema med vedtekter finner du her: (DOC) (PDF) (ODT)

Strategisk næringsplan 2015-2019

Strategisk næringsplan ble vedtatt høsten 2015. Strategisk næringsplan angir mål og strategier for verdiskaping og næringsutvikling i Modum. Du kan lese mer om planen her:

Modum næringsråd

Modum næringsråd ble etablert i 2010 for å styrke samarbeid mellom bedrifter i Modum og kommunen.

Startlån

Husbanken har en ordning med startlån til etablering av bolig. Det er kommunene som forvalter ordningen, og i Modum er tjensten lagt inn under NAV-kommune i Åmot.
På denne linken kan du få mer info om ordningen. Du kan også bruke elektronisk søknadsskjema for å søke startlån i Modum. Finn Buskerud fylke i nedtrekksmenyen, deretter velger du Modum og start søknad.

https://tjenester.husbanken.no/startsok/index.do?kommunenr=0623

For mer informasjon og manuelt søknadsskjema les mer her

Næringsarealer i Modum

Ledige næringsarealer

 

Modum kommune og Modum næringsråd har oversikt på ledige næringsarealer i Modum. Butikklokaler – kontorer – lagerlokaler og verksteder er tilgjengelig i Åmot, Geithus og Vikersund, for salg eller utleie. I tillegg er det ledige næringstomter, flere steder byggeklare med vei og ledningsnett helt frem. Mye blir ikke lagt på Finn.no, så ta kontakt med Audun Mjøs, tlf 484192751, epost Audun.Mjos@Modum.kommune.no for en oversikt.