Det er nå opprettet en ordning hvor innbyggere og andre kan ha mulighet til varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer i Modum kommune. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot kommunen.
Hvis du ønsker det, kan du være anonym. Varslene blir behandlet i eget varslingssekretæriat.
Ønsker du å varsle om noe som kommer under de nevnte kategorier, ligger "Eksern varsling av kritikkverdige forhold" under fanen Innbyggerinformasjon på kommunens hjemmeside.
Du kommer også til det elektroniske skjemaet ved å trykke på denne linjen

Vi gjør også oppmerksom på fanen "Klager og innspill på kommunale tjenester". Den benyttes hvis det noe du selv er misfornøyd med, om du har forslag til forbedringer eller ønsker å gi ros.