hep1.jpg15 000 nordmenn lever med hepatitt C. Mange av dem vet ikke selv at de har det. Neste tirsdag kommer Hepatitt C-bussen til Modum. Den betjenes far 10.00-15.00.
Der kan en få testet seg gratis og også starte behandling hvis nødvendig.
Bussen tilbyr dessuten hurtigtest for hiv.
 
 
Virusinfeksjon
hep2.jpgHepatitt C er en virusinfeksjon som kan skade leveren. Mange vet ikke at de er smittet fordi det kan gå mange år før symptomene utvikler seg.
Hepatitt C virus finnes i blodet til smittede personer. Smitte kan derfor skje gjennom blodsmitte, det vil si at virusinfisert blod overføres til blodbanen til en frisk person.

Symptomer

Hepatitt C kan gi milde symptomer som tretthet, men mange er helt symptomfri. Andre igjen opplever at symptomene kommer og går.

Hovedsymptomene ved hepatitt C:

  • Gulskjær i huden og på det hvite i øynene (gulsott)
  • Tretthet
  • Mørk urin
  • Smerter i øvre høyre del av magen
  • Vekttap og appetittløshet
  • Sykdomsfølelse
Hepatitt C er ekstra aktuelt i disse dager fordi Nobelpris i medisin i 2020 går til til forskerne som oppdaget hepatitt C-viruset. Les mer her
 
Hvem bør testes
Forskerne kommer ikke til Ludohuset tirsdag. Men det bør du sterkt vurdere å gjøre dersom du tilhører en av disse gruppene:
Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
Alle som får LAR-medisin
Personer som har sniffet kokain
Mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia
Mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt i andre enn de ovenfor nevnte landene
Innvandrere fra definerte områder
Personer som kan ha blitt utsatt for stikk fra urene sprøyter
Barn født av anti-HCV-positive mødre
HIV-positive
Pasienter med forhøyet ALAT i over 6 måneder
Nyresviktpasienter i dialyse
Personer som er eller har vært fengslet
Kilde: Helsebiblioteket