Etter en gave på 3,2 millioner kroner fra Sparebanken Øst, vil det nå bli mobildekning  i store deler av Finnemarka.
Vareordfører Ole Martin Kristiansen representerte Modum kommune under overrekkelsen, og er storfornøyd over at det nå blir en dekning som sikrer tilgjengelighet for svært mange brukere av dette flotte området.
Selve basestasjonen blir satt opp Trettekollen, sør for Glitre, i Nedre-Eiker-delen av Finnemarka.
- Dette bidrar til økt sikkerhet og trygghet i marka, sier Ole Martin Kristiansen. 
Selve jobben vil skje i løpet av 2019, men en kan ikke love full dekning før i 2020.
Foto: Ut på tur, Modum

 

Fakta:

- Finnemarka dekker de fem kommune Modum, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier. 
- Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke.
- Finnemarka er avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs  Drammenselva i vest og sør. 
- Den sørøstre delen av Finnemarka kalles Drammensmarka.
 - Den sentrale delen av marka er vernet som Finnemarka naturreservat.
- Finnemarka har fått navn ette skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet.